enero, 2023

01eneTodo el día31marEste evento ya ha empezado22/23 Ioga/Yoga Artístics: Dimarts i dijous - Martes y jueves de 17:00 a 17:55 h (PRUEBA)Ronda Muralles

Detalles del evento


Preu – Precio: 57 € / trimestre *(-10% con carnet jove: 51’30€ )

(2º Trimestre: Gener a març / enero a marzo)

Us donem la benvinguda als Tallers del programa Dinàmics-Llunàtics per al curs 2022/2023.

Per a la correcta inscripció, s’haurà de cumplimentar aquesta inscripció i abonar la quantitat trimestral del taller en base aquestes opcions:

  • Pagament a través de la TPV virtual amb targeta bancària
  • Pagament a través de transferència bancària (enviar justificant de pagament per correu electrònic a oficllunatics@hotmail.es o a juventudtalleres@gmail.com)

Per tal d’aplicar el descompte per carnet jove s’haurà d’activar el descompte per carnet jove (amb un descompte de 10%) al final d’aquesta pàgina (apartat OPTIONAL TICKET ADDITIONS – añadir carnet jove) i adjuntar còpia del carnet jove per correu electrònic a oficllunatics@hotmail.es o a juventudtalleres@gmail.com

La devolució dels diners sols es realitzarà en els següents casos:

  • Cancel·lació d’aquells cursos que no reunisquen un nombre mínim de participants determinats per l’organització durant els diferents trimestres.
  • En cas que l’organització haja de fer algun canvi que afecte a l’horari o la ubicació inicial.
  • Malaltia o accident greu que incapacite la persona interessada per a realitzar l’activitat.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres:

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – oficllunatics@hotmail.es juventudtalleres@gmail.com

Si a l´ hora de matricular-te, ja no queden places en el taller que vols, pots optar sense  compromís, a la llista d´ espera cridant al telèfon   96 642 37 00 o al 678 81 32 56


Os damos la bienvenida a los Talleres del programa Llunàtics para el curso 2022 / 2023.

Para la correcta inscripción, deberéis cumplimentar esta inscripción y abonar la cantidad trimestral del taller en base a estas opciones:

  • Pago a través de la TPV virtual con tarjeta bancaria
  • Pago a través de transferencia bancaria (enviar justificante de pago por correo electrónico a oficllunatics@hotmail.es o juventudtalleres@gmail.com )

Para poder aplicar el descuento por Carnet Jove se deberá activar el descuento por carnet jove (con un descuento de un 10%) al final de esta página (apartado OPTIONAL TICKET ADDITIONS – añadir carnet jove) y adjuntar copia del carnet jove por correo electrónico a oficllunatics@hotmail.es o a juventudtalleres@gmail.com

La devolución del dinero sólo se realizará en los siguientes casos:

  • Cancelación de aquellos cursos que no reúnan un número mínimo de participantes determinados por la organización durante los diferentes trimestres.
  • En caso que la organización tenga que hacer algún cambio que afecte al horario o la ubicación inicial.
  • Enfermedad o accidente grave que incapacite a la persona interesada para realizar la actividad.

Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – oficllunatics@hotmail.es o juventudtalleres@gmail.com

Si a la hora de matricularte, ya no quedan plazas en el taller que quieres, puedes optar sin compromiso, a la lista de espera llamando al teléfono 96 642 37 00 o al 678 81 32 56    

Horario

Enero 1 (Domingo) - Marzo 31 (Viernes)

Ubicación

Edifici Llunàtics

Ronda de les Muralles, 42, 03700 Dénia, Alicante

Organizer

Grupo Tot - Joventut DéniaGrupo Tot (Tot Animació SL) Ajuntament de Dénia, Regidoria de Joventut

Ticket

Inscripción 2n Trimestre (Enero, febrero y marzo)

PROGRAMA DINÀMICS - LLUNÀTICS CURS 22/23

Para inscribirse una vez iniciado el trimestre, consultar en la oficina el precio de la inscripción.

Optional Ticket Additions

Añadir Añadido remove

Precio 57,00 €

Precio total 57,00 €

13 Tickets restantes!

X
X