Tallers Curs 23/24 - Pilates 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 2 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCO

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pilates 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 2 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCOArtístics

Detalles del evento

Dilluns i dimecres / Lunes y miércoles de 10:00 a 10:55 h


Preu – Precio: 57 € / trimestre *(-10% con carnet jove: 51,30€ )

(1er trimeste: Octubre, novembre i desembre / 1º trimestre: octubre, noviembre y diciembre)

Us donem la benvinguda als Tallers del programa Dinàmics-Llunàtics per al curs 2023/2024.

Per a la correcta inscripció, s’haurà de cumplimentar aquesta inscripció i abonar la quantitat de l’activitat en base aquestes opcions:

 • Pagament a través de la TPV virtual amb targeta bancària
 • Pagament a través de bizum a la plataforma virtual
 • Pagament a través de transferència bancària (enviar justificant de pagament per correu electrònic a juventudtalleres@gmail.com)

Per tal d’aplicar el descompte per carnet jove s’haurà d’activar el descompte per carnet jove (amb un descompte de 10%) al final d’aquesta pàgina (apartat OPTIONAL TICKET ADDITIONS – añadir carnet jove) i adjuntar còpia del carnet jove per correu electrònic a juventudtalleres@gmail.com

La devolució dels diners sols es realitzarà en els següents casos:

 • Cancel·lació d’aquells cursos que no reunisquen un nombre mínim de participants determinats per l’organització.
 • En cas que l’organització haja de fer algun canvi que afecte a l’horari o la ubicació inicial.
 • Malaltia o accident greu que incapacite la persona interessada per a realitzar l’activitat.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres:

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – juventudtalleres@gmail.com

Si a l´ hora de matricular-te, ja no queden places en el taller que vols, pots optar sense  compromís, a la llista d´ espera cridant al telèfon   96 642 37 00 o al 678 81 32 56


Os damos la bienvenida a los Talleres del programa Dinàmics-Llunàtics para el curso 2023/2024.

Para la correcta inscripción, deberéis cumplimentar esta inscripción y abonar la cantidad del taller en base a estas opciones:

 • Pago a través de la TPV virtual con tarjeta bancaria
 • Pago a través de bizum en la plataforma virtual
 • Pago a través de transferencia bancaria (enviar justificante de pago por correo electrónico a juventudtalleres@gmail.com )

Para poder aplicar el descuento por Carnet Jove se deberá activar el descuento por carnet jove (con un descuento de un 10%) al final de esta página (apartado OPTIONAL TICKET ADDITIONS – añadir carnet jove) y adjuntar copia del carnet jove por correo electrónico a juventudtalleres@gmail.com

La devolución del dinero sólo se realizará en los siguientes casos:

 • Cancelación de aquellos cursos que no reúnan un número mínimo de participantes determinados por la organización.
 • En caso que la organización tenga que hacer algún cambio que afecte al horario o la ubicación inicial.
 • Enfermedad o accidente grave que incapacite a la persona interesada para realizar la actividad.

Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – o juventudtalleres@gmail.com

Si a la hora de matricularte, ya no quedan plazas en el taller que quieres, puedes optar sin compromiso, a la lista de espera llamando al teléfono 96 642 37 00 o al 678 81 32 56    

Organizer

Grupo Tot - Joventut Dénia

Grupo Tot (Tot Animació SL) Ajuntament de Dénia, Regidoria de Joventut

Learn More

Ticket

Inscripció Curs 23/24 (1er trimestre: octubre, novembre i desembre) / Inscripción Curso 23/24 (1º trimestre: octubre, noviembre y diciembre)

PROGRAMA DINÀMICS - LLUNÀTICS CURS 23/24

Para inscribirse una vez iniciado el taller, consultar en la oficina el precio de la inscripción.

Tickets agotados!