Event Type Dinàmics (+ 16 anys)

septiembre

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 1(Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 1 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 4 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 4 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 2 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 2 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 15 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 15 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 14 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 14 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 13 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 13 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 11 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 11 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 10 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 10 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 9 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 9 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Ioga 8 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Yoga 8 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 7 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Yoga 7 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 6 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 6 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 5 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 5 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 3 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 3 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 12 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 12 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

30agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pilates 1(Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 1(Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCOArtístics

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 3 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 3 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 1 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 1 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 2 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 2 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 4 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 4 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

04sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Condicionament Físic Mitjançant El Ball (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Acondicionamiento Físico A Través Del Baile (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

04sepTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Zumba 4 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Zumba 4 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

04sepTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Tonificació 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Tonificación 2 (Artístics) (+ 16 anys/años)Edifici Artìstics / Edficio Artìstics

octubre

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 1(Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 1 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 4 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 4 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 2 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 2 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 15 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 15 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 14 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 14 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 13 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 13 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 11 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 11 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 10 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 10 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 9 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 9 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Ioga 8 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Yoga 8 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 7 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Yoga 7 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 6 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 6 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 5 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 5 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 3 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga 3 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA PAREDESEdifici Llunàtics

28agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga 12 (Artístics) / Talleres Curs 23/24 Yoga 12 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics / Edficio Llunàtics

30agoTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pilates 1(Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 1(Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCOArtístics

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 3 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 3 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 1 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 1 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 2 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 2 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

01sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ceràmica 4 (Torrecremada) / Talleres Curso 23/24 Cerámica 4 (Torrecremada) (+ 16 anys/años)Torrecremada

04sepTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Condicionament Físic Mitjançant El Ball (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Acondicionamiento Físico A Través Del Baile (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

04sepTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Zumba 4 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Zumba 4 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

04sepTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Tonificació 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Tonificación 2 (Artístics) (+ 16 anys/años)Edifici Artìstics / Edficio Artìstics

01octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Taitxí Mitjà (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Taichi Medio (Artístics) (+ 16 anys/años)Edifici Artìstics / Edficio Artìstics

01octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Tonificació 1 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Tonificación 1 (Artístics) (+ 16 anys/años)Edifici Artìstics / Edficio Artìstics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates i Hipopressius 3 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates e Hipopresivos 3 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA IRENE MENENDEZEdifici Artìstics / Edficio Artìstics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pilates 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 2 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCOArtístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Guitarra Mitjà (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Guitarra Medio (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Ioga adaptat (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Yoga adaptado (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA SILVANA TESTAEdifici Llunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates i Hipopressius 4 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Pilates e Hipopresivos 4 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA IRENE MENENDEZEdifici Llunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates Terapèutic 1 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates Terapéutico 1 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA ROSA AGULLESEdifici Artìstics / Edficio Artìstics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates Terapèutic 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates Terapéutico 2 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA ROSA AGULLESEdifici Artìstics / Edficio Artìstics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates Terapèutic 3 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates Terapéutico 3 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA ROSA AGULLESEdifici Artìstics / Edficio Artìstics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates 6 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 6 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCOArtístics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates 7 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 7 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA IRENE MENENDEZArtístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Anglés (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Inglés (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Informàtica Inicial (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Informática Iniciación (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Tall i confecció 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Corte y confección 2 (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates i Hipopressius 2 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Pilates e Hipopresivos 2 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA IRENE MENENDEZEdifici Llunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Informàtica Mitjà (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Informática Medio (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Brodat 1 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Bordado 1 (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Brodat 2 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Bordado 2 (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pilates 3 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 3 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA ROSA AGULLESArtístics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates 5 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Pilates 5 (Artístics) (+ 16 anys/años) MONITORA ROSA AGULLESArtístics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Pilates i Hipopressius 1 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Pilates e Hipopresivos 1 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA IRENE MENENDEZEdifici Llunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curso 23/24 - Tall i confecció 1 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Corte y confección 1 (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el díaTallers Curs 23/24 - Ioga (Jesús Pobre) / Talleres Curso 23/24 Yoga (Jesús Pobre) (+ 16 anys/años)Jesús Pobre

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pilates 4 (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Pilates 4 (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años) MONITORA MARTA VELASCOEdifici Llunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Patchwork 3 (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Patchwork 3 (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Bollywood Inicial/Mitjà (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Bollywood Inicial/Medio (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Sevillanes Mitjà (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Sevillanas Medio (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Sevillanes Inicial (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Sevillanas Inicial (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Funky Roller Dance (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Funky Roller Dance (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Flamenc Mitjà (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Flamenco Medio (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Flamenc Inicial (Artístics) / Talleres Curso 23/24 Flamenco Inicial (Artístics) (+ 16 anys/años)Artístics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Dansa Contemporània Inicial (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Danza Contemporánea Inicial (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics

02octTodo el día31dicTallers Curs 23/24 - Pintura Mitjà (Ronda de les Muralles) / Talleres Curso 23/24 Pintura Medio (Ronda Murallas) (+ 16 anys/años)Edifici LLunàtics / Edificio LLunàtics