Tallers Estiu 24 - Ceràmica 2 ( Edifici Joventut ) / Talleres Verano 24 - Cerámica 2 ( Edificio Juventud ) (+16 anys / años )

01jul09:0031(jul 31)09:00Tallers Estiu 24 - Ceràmica 2 ( Edifici Joventut ) / Talleres Verano 24 - Cerámica 2 ( Edificio Juventud ) (+16 anys / años )

PROGRAMA DINÀMICS

Detalles del evento

Dilluns / Lunes de 15.30 a 19.25h

Preu – Precio: 30€ juliol / julio *(-10% carnet jove: 27€ )


Us donem la benvinguda als Tallers dels programes LLunàtics i Dinàmics per a l’estiu 2024.

Per a la correcta inscripció, s’haurà de cumplimentar aquesta inscripció i abonar la quantitat de l’activitat en base aquestes opcions:

 • Pagament a través de la TPV virtual amb targeta bancària
 • Pagament a través de bizum a la plataforma virtual
 • Pagament a través de transferència bancària (enviar justificant de pagament per correu electrònic a juventudtalleres@gmail.com)

Per tal d’aplicar el descompte per carnet jove s’haurà d’activar el descompte per carnet jove (amb un descompte de 10%) al final d’aquesta pàgina (apartat OPTIONAL TICKET ADDITIONS – añadir carnet jove) i adjuntar còpia del carnet jove per correu electrònic a juventudtalleres@gmail.com

La devolució dels diners sols es realitzarà en els següents casos:

 • Cancel·lació d’aquells cursos que no reunisquen un nombre mínim de participants determinats per l’organització.
 • En cas que l’organització haja de fer algun canvi que afecte a l’horari o la ubicació inicial.
 • Malaltia o accident greu que incapacite la persona interessada per a realitzar l’activitat.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres:

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – juventudtalleres@gmail.com

Si a l´ hora de matricular-te, ja no queden places en el taller que vols, pots optar sense  compromís, a la llista d´ espera cridant al telèfon   96 642 37 00 o al 678 81 32 56


Os damos la bienvenida a los Talleres de los programas de Llunàtics i Dinàmics para el verano 2024.

Para la correcta inscripción, deberéis cumplimentar esta inscripción y abonar la cantidad del taller en base a estas opciones:

 • Pago a través de la TPV virtual con tarjeta bancaria
 • Pago a través de bizum en la plataforma virtual
 • Pago a través de transferencia bancaria (enviar justificante de pago por correo electrónico a juventudtalleres@gmail.com )

Para poder aplicar el descuento por Carnet Jove se deberá activar el descuento por carnet jove (con un descuento de un 10%) al final de esta página (apartado OPTIONAL TICKET ADDITIONS – añadir carnet jove) y adjuntar copia del carnet jove por correo electrónico a juventudtalleres@gmail.com

La devolución del dinero sólo se realizará en los siguientes casos:

 • Cancelación de aquellos cursos que no reúnan un número mínimo de participantes determinados por la organización.
 • En caso que la organización tenga que hacer algún cambio que afecte al horario o la ubicación inicial.
 • Enfermedad o accidente grave que incapacite a la persona interesada para realizar la actividad.

Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – o juventudtalleres@gmail.com

Si a la hora de matricularte, ya no quedan plazas en el taller que quieres, puedes optar sin compromiso, a la lista de espera llamando al teléfono 96 642 37 00 o al 678 81 32 56    

Horario

1 (Lunes) 09:00 - 31 (Miércoles) 09:00

Ubicación

Edifici Joventut

Ronda de les Muralles, 42, 03700 Dénia, Alicante

Ticket

Tickets agotados!