Tallers Estiu 2021 – Zumba Artístics 2

JULIOL I AGOST – JULIO Y AGOSTO

Dilluns i dimecres – Lunes y miércoles de 20:30 a 21:25 h

Preu – Precio: 38 € *(-10% con carnet jove: 34’20€ )

Us donem la benvinguda als Tallers d’Estiu 2021 del programa Dinàmics per als mesos d’estiu.

Consulte el protocol de seguretat per al COVID-19 als Tallers de Joventut 2020/2021 https://www.grupotot.com/covid-19/

Per a la correcta inscripció, s’haurà de cumplimentar aquesta inscripció i abonar la quantitat del taller en base aquestes opcions:

  • Pagament a través de la TPV virtual amb targeta bancària
  • Pagament a través de transferència bancària (enviar justificant de pagament por correu electrònic oficllunatics@hotmail.es)

Per tal d’aplicar el descompte per carnet jove s’haurà de realitzar el pagament per transferència (amb un 10% de descompte) i adjuntar còpia del justificant de la transferència i del carnet jove per correu electrònic a oficllunatics@hotmail.es

La devolució dels diners sols es realitzarà en els següents casos:

  • Cancel·lació d’aquells cursos que no tinguen un nombre mínim de participants determinats per l’organització.
  • En cas que l’organització haja de fer algun canvi que afecte a l’horari o la ubicació inicial.
  • Malaltia o accident greu que incapacite la persona interessada per a realitzar l’activitat.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres:

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – dinamics@ayto-denia.es

Si a l’hora de matricular-te, ja no queden places en el taller que vols, pots optar sense compromís, a la llista d’espera cridant al telèfon 96 642 37 00 o al 678 81 32 56


Os damos la bienvenida a los Talleres Estiu del programa Dinàmics para los meses de verano

Consulte el protocolo de seguridad para el COVID-19 en los Talleres de Joventut 2020/2021 https://www.grupotot.com/covid-19-2/

Para la correcta inscripción, deberéis cumplimentar esta inscripción y abonar la cantidad trimestral del taller en base a estas opciones:

  • Pago a través de la TPV virtual con tarjeta bancaria
  • Pago a través de transferencia bancaria (enviar justificante de pago por correo electrónico a oficllunatics@hotmail.es)

Para poder aplicar el descuento por Carnet Jove se deberá realizar el pago por transferencia (con un 10% de descuento) y adjuntar copia del justificante de la transferencia y del carnet jove por correo electrónico a oficllunatics@hotmail.es.

La devolución del dinero sólo se realizará en los siguientes casos:

  • Cancelación de aquellos cursos que no reúnan un número mínimo de participantes determinados por la organización durante los diferentes trimestres.
  • En caso que la organización tenga que hacer algún cambio que afecte al horario o la ubicación inicial.
  • Enfermedad o accidente grave que incapacite a la persona interesada para realizar la actividad.

Para cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros/as

OFICINA DE JOVENTUT. Ronda de les Muralles, 42.

96 642 37 00 – dinamics@ayto-denia.es

Si a la hora de matricularte, ya no quedan plazas en el taller que quieres, puedes optar sin compromiso, a la lista de espera llamando al teléfono 96 642 37 00 o al 678 81 32 56

Puede que te interese